Datapolicy og personvern

NordvestJobb – Datapolicy og Personvern
NordvestJobb drives av Sunnmørsposten AS.  Sunnmørsposten AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom NordvestJobb, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. 
Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av NordvestJobb,  ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på NordvestJobb, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten AS.  Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.
For NordvestJobb gjelder samme personvern- og datapolicy som for Polaris Media ASA forøvrig. Se her for mer informasjon: http://polarismedia.no/datapolicy.jsp
For NordvestJobb gjelder i tillegg vilkårene som er beskrevet her. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med de generelle vilkårene, og disse vilkårene før du tar i bruk NordvestJobb. Ved å ta i bruk NordvestJobb anses du for å ha samtykket til de generelle vilkårene, samt disse vilkårene.

1 – Vår håndtering av personopplysninger i forbindelse med NordvestJobb 
Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning og vår generelle datapolicy. For NordvestJobb gjelder i tillegg følgende:
Det opprettes automatisk en brukerkonto hos NordvestJobb, dersom du sender inn en søknad eller lagrer et stillingsvarsel via NordvestJobb.
Jobbsøknader du sender inn vil bli lagret i inntil seks måneder fra de er sendt inn og deretter bli automatisk slettet.
Hvis du velger å opprette en jobbsøkerprofil, vil profilen bli lagret i inntil tolv måneder etter siste innlogging. Deretter vil du motta inntil tre påminnelser fra oss før profilen blir slettet:

- Første påminnelse:
Du får en automatisk e-post med spørsmål om du ønsker å beholde profilen i databasen eller slette den.

- Andre påminnelse:
Dersom du ikke har besvart første påminnelse, vil du motta en påminnelse med samme innhold etter 21 dager.

- Tredje påminnelse:
Hvis du verken har besvart den første eller andre påminnelsen, blir profilen automatisk slettet tre dager etter mottakelsen av den tredje påminnelsen, med mindre du aktivt ber oss om å beholde profilen. Etter eventuell sletting av profilen, sender vi deg en bekreftelse på at sletting er foretatt.

2 - Særlig om bruk av cookies
Vi viser til beskrivelsen av vår bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies, i vår generelle datapolicy. For NordvestJobb gjelder i tillegg følgende:
Vi bruker Cxense, Google Analytics og TNS Gallup i forbindelse med NordvestJobb. Disse informasjonskapslene bruker vi til å samle anonyme trafikkdata. Dataene vi samler inn blir brukt for å legge til rette for bestemte funksjoner, brukerautentisering og sporing. Statistisk informasjon om antall visninger, søknader etc. lagres i systemet vårt system på ubestemt tid. Denne informasjon omfatter ikke personopplysninger.

3 - Endringer av vilkårene for NordvestJobb
Sunnmørsposten AS kan revidere vilkårene for NordvestJobb når revisjon er nødvendig, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser vilkårene jevnlig når du besøker vårt nettsted.

4 – Henvendelser
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med vår kundeservice på xxxx@smp.no eller tlf 70 12 00 00.